Logo

E.M.I.O. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Spółka z o.o. zostało założone w maju 1988 r. przez osoby prywatne.

Dzięki kompetentnym pracownikom, zatrudnionym na umowę o pracę - łączymy wiedzę oraz doświadczenie z różnych, specjalistycznych dziedzin i możemy realizować w jednym miejscu wszystkie projekty począwszy od pomysłu poprzez konstrukcję, wytwarzanie urządzeń (elektronika, mechanika), ich adiustację i wzorcowanie, walidację, serwisowanie a następnie szkolenia zawodowe i doradztwo. Wszystkie działy Spółki współpracują ze sobą koncepcyjnie i merytorycznie.

Przedsiębiorstwo prowadzi całą działalność we własnej siedzibie.

W 2009 roku Laboratorium Wzorcujące otrzymało certyfikat akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji, ważny aktualnie do 21.12.2021 roku po recertyfikacji w 2017 roku - CERTYFIKAT.

W ciągu wielu lat konsekwentnie prowadzonej polityki i możliwości połączenia tych kluczowych elementów stworzyliśmy dobrą markę firmy. Niemniej jednak naszą działalność ciągle rozwijamy i doskonalimy w zakresie organizacji i technicznym.

Zapewniamy Państwu największą jakość urządzeń i usług.

E.M.I.O. jest organizacją prowadzącą od początku działalność w zakresie:

Produkcja

Produkcja

Produkcja zestawów urządzeń służących do wykonywania pomiarów kontrolnych, głównie pomiarów emisji pyłów i gazów do powietrza. Produkcja wyposażenia uzupełniającego.

Zobacz szczegóły »

Serwis

Serwis

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zobacz szczegóły »

Adiustacja i wzorcowanie

Adiustacja i wzorcowanie

Adiustacja i wzorcowanie urządzeń akredytowane Laboratorium Wzorcujące nr AP128.

Zobacz szczegóły »

Specjalne wykonania

Specjalne wykonania

Zobacz szczegóły »

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produkowanych przez nas urządzeń, wyposażenia i świadczonych usług.