Kontakt

Budynek EMIO
Adres siedziby firmy E.M.I.O.
E.M.I.O. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o.
ul. Chorwacka 39a
51-107 Wrocław

NIP: 897 000 94 19
REGON: 008088023

Numery telefonów i faksu
Telefon i fax: 71 325 36 02 lub 04
Komórkowy: +48 606 120 952

E-mail: emio@emio.com.pl

ZAPRASZAMY!
Prezes Zarządu
mgr Helena Walkowicz-Myrta

Mapa EMIO


Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez E.M.I.O. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Chorwackiej 39a w celach kontaktowych obejmujących przesłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy mailingowej E.M.I.O. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o.